[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [escepticos] Saben aquel que diu que era una revista...Ruben S. C. wrote:

> >EA: Verba volant, scripta manent.

> O latín non se me da ben. ¿Seria moito pedir que poñas en castelán (ou
> galego) o que dí?


La palabra vuela, lo escrito permanece.
 

-- 
/-----------------------------------\
| Eloy Anguiano Rey        |
| Dpto. Ing. Informatica      |
| U.A.M.              |
\-----------------------------------/