[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[escepticos] agua de valencia....Ah...
se me olvidaba. La nota de prensa de la Universidad de Valencia:
http://www.uv.es/~premsa/notes/cervilla.htm
(esta en catalan, pero se entiende, espero...)
--------------
L'invent permetrà obtenir hidrogen com a font d'energia neta
Investigadors de la Universitat de València troben un procediment senzill i
barat per a descomposar l'aigua
Dos científics de la Universitat de València, Antonio Cervilla i Elisa
Llopis, han presentat aquest matí un revolucionari descobriment científic
que permet descomposar l'aigua d'una forma senzilla i barata. Aquests
científics, membres de l'Institut de Ciència dels Materials de la
Universitat de València, que dirigeix Daniel Beltran, han afirmat que
aquest invent aconsegueix obtenir hidrogen per a generar una energia sense
contaminants.
Cervilla i Llopis han experimentat amb una diversitat de catalitzadors que
contenen Molibdé, un metall de transició. Fins ara, la descomposició de
l'aigua era possible, però l'esforç energètic per a aconseguir-ho convertia
el procediment en excessivament car. El sistema descobert en la Universitat
de València, encara que no està acabat d'optimitzar, es caracteritza
precisament perquè el seu cost econòmic és mínim. La causa es troba en què
la descomposició es realitza en condicions ambientals (sense requerir més
què la calor o la llum de l'ambient). L'hidrogen obtingut pot
emmagatzemar-se fàcilment, i les aplicacions pràctiques són immediates. La
construcció de plantes de generació d'aquesta energia requerirà encara molt
de treball per a passar del laboratori a l'escala industrial. En partir-se
de l'aigua com a element fonamental, aquestes plantes poden construir-se en
qualsevol lloc del planeta, i no sols, com ara, allà on hi existeixen
jaciments d'elements energètics.
Els descobridors han explicat: "Durant els darrers mesos hem investigat les
reaccions d'uns compostos de molibdé, i a través dels resultats de l'estudi
de reactivitat, deduírem la possibilitat de dissenyar una nova reacció
combinada que possibilita la descomposició de l'aigua en hidrogen i
oxigen".
Els resultats obtinguts fins el moment indiquen que s'ha tingut èxit i què
efectivament és possible tal procés en el nostre sistema. "El procés
funciona catalíticament. El catalitzador és un compost de molibdé en
dissolució que, en contacte amb aigua, produeix, en un reactor de vidre
transparent i a temperatura ambient, un corrent de gas en el qual s'han
identificat oxigen i hidrogen".
La importància potencial del procediment s'assenta en l'enorme interés que
poseeix la utilització de l'hidrogen com a font d'energia neta a través de
processos de combustió controlada.
Elisa Llopis i Antonio Cervilla porten més de vint anys treballant en els
compostos de molibdé com a catalitzador. Des de fa un any, aquests
investigadors centraren els seus treballs en l'experimentació, els
resultats del qual s'han presentat aquest matí.
Antonio Cervilla té 50 anys, és valencià, és casat i té dos fills. És
professor titular del Departament de Química Inorgànica de la Universitat
de València. Ha publicat més de 50 articles en revistes científiques
internacioanls. Ha estat director d'investigació de quatre projectes del
CICIT (Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia). Ha dirigit cinc
tesis doctorals i ha treballat durant un any a la Universitat de Virgínia
(EUA) becat per la Generalitat Valenciana. També ha passat sis mesos a
l'Institut Max Planck d'Alemanya becat pel propi institut. Antonio Cervilla
és un especialista que ha dedicat tota la seua vida com a investigador a
l'estudi dels composts de coordinació de molibdé.
Elisa Llopis, de 42 anys, casada i amb quatre fills, nascuda a Cullera, és
també professora titular del Departament de Química Inorgànica de la
Universitat de València. Tota la seua tasca acadèmica i investigadora,
començant per la seua tesi doctoral i les seues investigacions posteriors,
han estat dedicades també a l'estudi dels composts de coordinació del
molibdé, treballant com a membre de l'equip d'investigació del professor
Cerdeño.
València, 6 de febrer del 1998
-----------------------------------
planetario de pamplona
Sancho Ramirez, s/n
E-31008 Pamplona (Spain)
Web: http://pamplonetario.base.org
Email: planetario en cin.es
Phone: (34) (9)48-262628
Fax: (34) (9)48 261919