[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [escepticos] Un bulo que aun no conocia yo (CocaCola)jose luis cebollada dixit:
creo que te refieres a www.snopes.com
Espero que te sirva

Gracias era esa. Saludos --

------------------------
Mail Adress: Xan Cainzos
       Dpto. Analise Matematica - Facultade de Matematicas
       Universidade de Santiago de Compostela
       15782 Santiago de Compostela
       SPAIN